Foreningen

HumanHospitalet

indholdstreg

 

Hvorfor et hospital? Vi kan naturligvis også kalde det noget andet, men det drejer sig om at skabe et sted, som tager sig af det hele menneske, et sted, som også er helt igennem økologisk, dér hvor det kan lade sig gøre. Maden er vigtig og bør være biodynamisk/økologisk, behandlingerne kan blive mere brugercentrerede end man ser i dag osv, men det vigtigste er at skabe et sted, hvor patientens tarv står i centrum. Mere tid til patienter og tid til informationer. Et sted, hvor der er plads til antroposofiske og alternative behandlinger med et bredt livssyn m.m. Som regel behøver den enkelte klient mere tid end man umiddelbart tror for at finde ind til sin kerne og få afprøvet nye vaner for til sidst at blive "som ny".

Sygdom er tit en chok for dem, det rammer, og det er de færreste, som hjemmevant navigerer omkring i sygdoms- og sundhedsdjunglen.


Ordet "hospital" betyder venlighed, imødekommenhed. Et "sygehus" fokuserer på sygdommene.
Ordet "hotel" appellerer mere til friheden hos det enkelte menneske. Der kan være forskellige kategorier af "hospitalisering" - fra den enkeltes mere eller mindres selvbetjening til det fulde behov af nursing og pleje.


"Foreningen til oprettelse af et antroposofisk hospital" er en forening, som praktisk tager sig af sagen, og hvor man betaler et årligt kontingent på mindst 125 kr. Der udgives et medlemsblad 4 gange om året med artikler og informationer fra "den antroposofiske/alternative medicinske verden".


Pengene til kontingentet går først og fremmest til udgivelse af bladet og arrangementer. Klinikken ser vi gerne som et aktivt mødested, hvor medlemmerne både "giver og tager". Nogle medlemmer har masser af tid og idéer, andre vælger at støtte os moralsk og/eller økonomisk. Begge dele er velkommet. Klinikken "Center for Sundhed" kan betragtes som den første kerne til det kommende HumanHospital og som et eksempel på, at en hel del kan gøres med små midler.


Hjemmesiden må gerne bruges aktivt. Kom med dine erfaringer, idéer og tanker! Savner du indlæg og aktiviteter, så sæt dem gerne selv i gang og lad dem blomstre. Deltag i debatter, træk på idé- og erfaringsudveksling, skab kontakter. Vi vil gerne formidle. Sundhed (og sygdom) er vores område.

 
Center for Sundhed • Englystvej 24 • 3600 Frederikssund • Tlf.: 27 14 83 08 • E-mail: info@sundbad.dk